Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
06/10/2023 - 18:40
Chiều ngày 06/10/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi kiểm tra, làm việc với Đoàn Thanh niên Cơ quan Thanh tra Chính phủ về các nội dung: (1) Việc quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; (2) Việc triển khai chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; (3) Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp; (4) Công tác Đoàn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website