Loading ...
Đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ VN anh hùng; gia đình có công với CM tỉnh Quảng Trị
PHÓNG SỰ ẢNH KHÁC