Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐảng ủy khốitin mới
Chi bộ cơ quan Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021
T4, 09/06/2021 - 10:06
Sáng 8-6, tại Hà Nội, Chi bộ cơ quan Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021 về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của đoàn viên, thanh niên thông qua nghiên cứu, học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Ảnh: PGS, TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi sinh hoạt.

 

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và toàn thể đảng viên Chi bộ cơ quan Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.
Trao đổi về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi sinh hoạt, PGS, TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, bài viết được công bố vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn, có tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong bài viết, Tổng Bí thư đã đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đã làm rõ những vấn đề cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta kiên định trong quá trình đổi mới bằng lập luận khoa học, thuyết phục, kể cả phản bác sắc bén những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
Trên quan điểm duy vật biện chứng, bài viết đã làm rõ đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội gắn với yêu cầu giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời kỳ quá độ, do xuất phát điểm thấp, chúng ta “bỏ qua” chủ nghĩa tư bản nhưng có kế thừa, phát triển. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. 

 

 

Cùng với vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa là định hình chủ nghĩa xã hội, tức phải làm cho bản chất tốt đẹp, giá trị của chủ nghĩa xã hội được hiện thực hóa trong đời sống hằng ngày mà người dân được thụ hưởng gắn với điều kiện, lộ trình cụ thể. Đó chính là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng trưởng kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát triển. Để tránh rơi vào chủ quan duy ý chí, bài viết lưu ý, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, lâu dài, không thể nóng vội.

Trao đổi tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thành Nam (ảnh trên), Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương biểu dương Chi bộ cơ quan Đoàn Khối đã lựa chọn được chủ đề sinh hoạt bổ ích, thiết thực. Buổi sinh hoạt đã giúp các đồng chí trong Ban Thường vụ cũng như các đảng viên trong Chi bộ cơ quan Đoàn Khối nâng cao nhận thức, nắm được tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư. Trong thời gian tới, các chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những giá trị to lớn trong bài viết của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối (ảnh trên) khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa sâu sắc vừa gần gũi. Qua sự trình bày, phân tích của PGS, TS. Đặng Quang Định, mỗi đảng viên trong chi bộ càng thấm nhuần, hiểu sâu hơn những luận giải của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
Liên hệ đến công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của đoàn viên, thanh niên trong Khối Các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Hữu cho biết, Đoàn Khối hiện chú trọng triển khai công tác giáo dục qua mạng xã hội, liên kết với các đoàn cơ sở trong Khối, kiên trì đăng tải mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đồng thời, đẩy mạnh sinh hoạt lý luận qua các câu lạc bộ lý luận trẻ ở các tổ chức đoàn trực thuộc. Tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong toàn Đoàn, tạo bước chuyển về chất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối Các cơ quan Trung ương.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website