Loading ...
Đảng ủy khối
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG NĂM 2024 TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
T6, 02/02/2024 - 14:02
Chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), sáng 02/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự Lễ phát động Cuộc thi có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận năm 2024 của Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực đảng ủy, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở, cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Lễ phát động.

 

Chủ trì Lễ phát động Cuộc thi gồm các đồng chíNguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Ngô Minh Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi.

 

Theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả và chất lượng phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua Cuộc thi của Đảng bộ Khối lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng và sử dụng để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong Đảng bộ Khối và trong xã hội. Các bài dự thi tiếp tục gửi tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

 

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài.

 

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 02 tác phẩm dạng viết, gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 03 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip.

 

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

 

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay theo phụ lục định hướng chủ đề.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/5/2024 (tính theo dấu bưu điện).

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ phát động

 

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm, từ năm 2021 đến nay và năm nay là năm thứ tư, Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đây là năm thứ Ba tổ chức Cuộc thi trong toàn Đảng bộ. Năm 2022, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.108 tác phẩm dự thi của 41/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, lựa chọn 32 tác phẩm đạt giải ở hai thể loại Tạp chí và Báo để trao giải thưởng. Năm 2023, Đảng ủy Khối đổi mới phương pháp, nội dung Cuộc thi với cách làm sáng tạo, đã phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Cuộc thi sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối và ở cả trong nước và ngoài nước. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 3.736 tác phẩm của cả 03 loại hình: Tạp chí, Báo, Phát thanh/truyền hình/video clip do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự Cuộc thi (gấp 3 lần năm 2022). Nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia Cuộc thi. Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 51 tác phẩm đạt giải.

Ảnh: Quang cảnh Lễ phát động

 

Tiếp nối thành công của các Cuộc thi năm 2022 và năm 2023, năm nay Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phối hợp với 05 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đồng tổ chức Cuộc thi. Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi năm 2024; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các tác phẩm dự thi của các tác giả/nhóm tác giả theo Thể lệ Cuộc thi và tổng hợp danh sách các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 30/5/2024.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website