Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
T6, 12/11/2021 - 11:11
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo, định hướng các cơ sở đoàn triển khai tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối

Theo đó, các cơ sở Đoàn trong toàn Khối tổ chức 137 cuộc hội nghị, chương trình sinh hoạt chính trị, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn để tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Từ đầu năm 2021, hoạt động học tập này đã được triển khai đến 4078, đạt tỷ lệ 100% cán bộ Đoàn chủ chốt và 92.203/92.203 đoàn viên, thanh niên.

Đoàn TN Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Thanh niên Việt nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên được thông tin một số nội dung như: Những điểm mới, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đoàn viên, thanh niên

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp công chức, đảng viên trong đoàn viên, thanh niên trong Khối nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website