Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
100% cán bộ, đoàn viên được học tập quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận chương trình của Đoàn
T2, 15/11/2021 - 10:11

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết, chủ trương quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học "Thanh niên Việt Nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Thông qua tổ chức các lớp tập huấn tập trung, các hội nghị quán triệt và việc đăng tải nội dung các Nghị quyết, Kết luận trên trang Fanpage Đoàn Khối, các trang của các cơ sở đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở; tổ chức truyên truyền lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn đã đề xuất các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết của Đảng và Chương trình của Trung ương Đoàn 

Kết quả số lượng cán bộ đoàn được học tập, quán triệt là 4.078, đạt tỷ lệ 100%; đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt 92.203 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung Kết luận, Nghị quyết quan trọng của Đoàn, Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng đối với đoàn viên thanh niên./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website