Loading ...
Đoàn khối
100% Đoàn cấp huyện trực thuộc Khối hoàn thành công tác tổ chức Đại hội
T5, 18/08/2022 - 17:08
   Tính đến ngày 17/8/2022, đã có 30/30 đoàn cấp huyện trực thuộc Khối đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội.

 

               Về công tác xây dựng văn kiện đại hội và đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

                Công tác xây dựng các văn kiện của Đại hội được các đoàn cấp huyện quan tâm, đầu tư kỹ lưỡng từ công tác dự thảo đến tiếp thu, hoàn chỉnh theo các ý kiến đóng góp của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đồng chí nguyên cán bộ đoàn qua các thời, đoàn viên, thanh niên. Nhìn chung, công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo định hướng, chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp; nội dung văn kiện đại hội của các đơn vị cơ bản đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng, đảm bảo theo các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 

 

           Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV và Văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được 30/30 đoàn cấp huyện quan tâm, tổ chức cho đoàn viên đóng góp ý kiến trước Đại hội và trong Đại hội. Hình thức thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội được thực hiện dưới nhiều hình thức, chú trọng tăng cường sử dụng công nghệ thông tin: Tổ chức hội nghị, diễn đàn thảo luận để lấy ý kiến tập trung; tổ chức các diễn đàn trực tuyến; gửi văn kiện xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên... Tổ chức góp ý trong các đối tượng thanh niên: trường học, công chức, viên chức, cựu cán bộ Đoàn, Hội, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về thanh niên, các nhà giáo dục…Kết quả, 30/30 đoàn cấp huyện tổ chức được 42 hội nghị  góp ý về dự thảo các văn kiện đại hội Đoàn Khối và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Những ý kiến góp ý được hợp thành báo cáo trình Đại hội và báo cáo về Đoàn Khối để hoàn thiện văn kiện đồng thời để báo cáo về Trung ương Đoàn theo quy định

 

            Về công tác nhân sự:

 

            Đối với nhân sự Bí thư: đã bầu được 30/30 bí thư đoàn cấp huyện. 100% nhân sự giới thiệu bầu chức danh bí thư đều trúng cử (tái cử 07 đồng chí; tham gia lần đầu: 23 đồng chí). Bí thư trẻ tuổi nhất là 28 tuổi, cao nhất là 38 tuổi, độ tuổi bình quân của bí thư đoàn cấp huyện là 31.5 tuổi. Đối với nhân sự Phó Bí thư: đã bầu được 53 đồng chí Phó Bí thư đoàn cấp huyện, trong đó có 01 đơn vị bầu khuyết chức danh Phó Bí thư do chưa có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn. Có 01 đơn vị bầu chức danh Phó Bí thư có số dư; 01 đơn vị  có nhân sự dự kiến bầu chức danh Phó Bí thư trượt Ban Chấp hành. Nhân sự Phó Bí thư tái cử là 15 đồng chí. Phó Bí thư trẻ tuổi nhất là 28 tuổi, cao nhất là 35 tuổi, độ tuổi bình quân là 30.9 tuổi. Đối với nhân sự Ban Thường vụ có 198 đồng chí (tái cử 45 đồng chí). Có 03 đơn vị bầu khuyết , Ủy viên Ban Thường vụ trẻ tuổi nhất là 25 tuổi, cao nhất là 38 tuổi, độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ là 31.2 tuổi. Đối với nhân sự Ban Chấp hành có 647 đồng chí (tái cử 214 đồng chí).Ủy viên Ban Chấp hành trẻ tuổi nhất là 25 tuổi, cao nhất là 38 tuổi, độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành là 31.4 tuổi

 

             Đối với nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối: các đơn vị đã bầu đủ số lượng đại biểu được phân bổ đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

         

               Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn Bộ Tài chính

 

                   Công tác tuyên truyền

                   

                 Các đoàn cấp huyện trong Khối đã chú trọng quan tâm, đầu tư công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với nhiều nội dung trực quan, thiết thực như: Triển lãm các hình ảnh hoạt động, trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội của đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền bằng các băng - rôn, áp - phích trên các trục đường chính xung quang khu vực tổ chức Đại hội; tuyên truyền trên mạng xã hội, qua các phương tiện báo chí truyền thông. Nội dung trang trí khánh tiết theo đúng mẫu quy chuẩn do Đoàn Khối ban hành. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phát động và tổ chức các đợt thi đua, các cuộc thi, các chương trình chào mừng Đại hội Đoàn đơn vị. Tại đại hội các tiết mục văn nghệ đặc sắc để chào mừng đại hội, mang tới không khí vui tươi, phấn khởi trước khi diễn ra các nội dung của đại hội.

 

                  Công tác hậu cần

                 

                Công tác hậu cần đại hội được các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí triển khai. Việc trang trí khánh tiết đại hội đúng theo mẫu quy định, đón tiếp đại biểu, hội trường tổ chức đại hội đảm bảo về các điều kiện cơ sở vật chất trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Nhiều đơn vị đã sử dụng thêm các màn hình chiếu, màn hình LED tại hội trường để trình chiếu các nội dung liên quan đến đại hội như Báo cáo chính trị, các hình ảnh hoạt động, phim, phóng sự về hoạt động nổi bật của đơn vị trong nhiệm kỳ qua, Danh sách Ban chấp hành, Danh sách đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên…Việc chuẩn bị, in ấn tài liệu, chuyển tài liệu, sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu khách mời, đại biểu chính thức, nước uống, đồ ăn nhẹ, chuẩn bị hoa trang trí, sắp xếp hoa chúc mừng.... đều được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ. 

             Thành công của Đại hội các đoàn cấp huyện trực thuộc Khối là tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa III tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website