Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
100% đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành việc học các bài Lý luận chính trị
T6, 23/10/2020 - 20:10
Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/ĐTNK-BTG ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, ngày 6/9/2020, Đoàn Khối ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Nội dung gồm 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, cụ thể:

  • Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  • Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  • Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
  • Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Cuộc thi trực tuyến được Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai trên Apps SoDoan trên điện thoại di động và diễn ra từ ngày 20/9/2020 đến 20/10/2020. Kết quả, 100% đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi và hoàn thành việc học 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên với số lượng 89.545 đoàn viên.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website