Loading ...
3 phong trào - 3 chương trình
TỌA ĐÀM “GIẢNG VIÊN TRẺ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ, SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP”
T7, 21/10/2023 - 11:10

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, ngày 19/10/2023, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề: "Giảng viên trẻ Học viện Chính sách và Phát triển - APD với chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp."

 

 

Cán bộ, giảng viên trẻ Học viện Chính sách và Phát triển tại Tọa đàm

 

 

Đồng chí Trần Toàn Trung trình bày chủ đề "Thanh niên khởi nghiệp"

 

Tại buổi Tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên là cán bộ, giảng viên trẻ đã cùng thảo luận, trao đổi và đưa ra những phương hướng, giải pháp về các nội dung:

- Vai trò của Thanh niên trong chuyển đổi số

- Thanh niên khởi nghiệp

- Ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp với trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu, giảng dạy hiệu quả.

 

 

Đồng chí Lê Văn Toàn trình bày chủ đề "Ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp với trí tuệ nhân tạo"

 

Buổi Tọa đàm là một trong những hoạt động thiết thực dành cho khối đối tượng cán bộ, giảng viên trẻ nhằm trang bị cho những kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những các thức triển khai hiệu quả hoạt động đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

 

 

Đồng chí Hoàng Hồng Trang chia sẻ tại Tọa đàm với chủ đề "Vai trò thanh niên trong chuyển đổi số"

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website