Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Đoàn Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc
T6, 12/10/2018 - 16:10
Thực hiện Kế hoạch số 07 KH/UBKT ĐK ngày 9/2/2018 của UBKT Đoàn Khối về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, ngày 12/10/2018 Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối do đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Dân tộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, đại diện các ban, đơn vị Đoàn Khối và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối có 20 chi đoàn trực thuộc với 254 đoàn viên. So với nhiệm kỳ trước, Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban Dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy còn nhiều khó khăn, xong Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban Dân tộc và các cơ sở đoàn trực thuộc đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần tích cực thực hiện công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn theo các nội dung yêu cầu của Kế hoạch kiểm tra, giám sát; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Dân tộc; các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu tham dự buổi làm việc, thay mặt Ủy Ban Kiểm tra Đoàn Khối, đồng chí Trần Quyết Thắng kết luận một số vấn đề: Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc và các cơ sở đoàn trực thuộc đảm bảo cơ bản sinh hoạt định kỳ, nội dung có nhiều đổi mới, bám sát định hướng với công tác đoàn của Khối, hoạt động đoàn ngày càng đi vào nề nếp. Đoàn thanh niên Cơ quan đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đoàn viên. Nguồn tài chính hoạt động đoàn được lãnh đạo cơ quan quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch công tác. Đặc biệt một số cơ sở đoàn trực thuộc đã có những ý tưởng sáng tạo trong việc tạo thêm kinh phí hoạt động cho Đoàn.    Đoàn viên thanh niên Cơ quan tích cực tham gia nhiệt tình nhiều hoạt động cấp Khối; chủ động trong việc triển khai, phổ biến nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến toàn bộ đoàn viên thanh niên cơ quan; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua lối sống và tác phong làm việc,…

Đồng chí Trần Quyết Thắng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban Dân tộc: tăng cường nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, qua đó tạo môi trường thu hút đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia và chủ động đề xuất các hoạt động cho Ban Chấp hành; Chủ động xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn của Đoàn thanh niên cơ quan. Việc thực hiện các hoạt động phong trào của Đoàn cần gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn để tăng cường hiệu quả trong tổ chức hoạt động; bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ, thông qua việc tìm hiểu hoàn cảnh của đoàn viên thanh niên và cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn hoặc đề xuất với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Ban Chấp hành Đoàn chú trọng việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn; công tác phát triển Đảng, thông qua việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chủ động lựa chọn những chủ đề phù hợp với đối tượng đoàn thanh niên của cơ quan để sinh hoạt…

Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website