Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI KIỂM TRA ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
T5, 09/11/2023 - 10:11

Thực hiện Thông báo số 21 -TB/ĐTNK - TCKT ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đoàn Khối đợt 3, năm 2023. Ngày 08/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên đối với Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả triển khai chương trình công tác năm 2023 và xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư các cơ sở Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan Điều tra, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trình bày Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong việc triển khai Chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; phương hướng công tác đoàn và Phong trào thanh niên năm 2024. Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao luôn chú trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng và của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn trong thời gian qua đã được quan tâm để hình thành ý thức giác ngộ chính trị, không có quan điểm, tư tưởng lệch lạc; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; hăng hái, nhiệt tình cùng đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bày tỏ sự cảm ơn Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo sát sao, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trong thời gian qua và đặc biệt trong nhiệm kỳ này. Đồng chí ghi nhận sự kiểm tra, giám sát của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhìn nhận, đánh giá lại kết quả công tác trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mạnh dạn, xung kích hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, phát động. Tiếp tục triển khai kịp thời đoàn viên tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao…

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khi khối lượng công việc chuyên môn rất lớn. Trong năm 2023, đặc biệt từ khi Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bắt đầu nhiệm kỳ mới đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực qua báo cáo tóm tắt đã thể hiện rõ điều đó. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự buổi làm việc hôm nay và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, qua đó, cụ thể hóa vào chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đồng chí cũng trao đổi và đưa ra một số định hướng về nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong thời gian tới, để làm sao triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên.

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý, định hướng của lãnh đạo cấp uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đoàn Khối đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong triển khai các hoạt động đoàn của Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đồng chí mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao để công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày càng được củng cố, vững mạnh.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website