Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI KIỂM TRA ĐOÀN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
T4, 25/10/2023 - 09:10

Chiều ngày 24/10/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi kiểm tra, làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung: (1) Việc triển khai chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; (2) Việc xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư các cơ sở Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Năm 2023 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề công tác năm là “ Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tòa án nhân dân tối cao đã có cố gắng trong việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Tòa án và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và triển khai các mặt của công tác đoàn.

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đoàn Tòa án đã báo cáo kết quả các nội dung được yêu cầu, thẳng thắn trao đổi về các tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp với Ban Thường vụ Đoàn Khối.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đoàn Tòa án nhân dân tối cao báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao trong việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và hoạt động đoàn; chia sẻ những khó khăn mà đoàn viên, thanh niên Tòa án gặp phải trong quá trình triển khai các hoạt động. Đồng thời, đề xuất Ban Thường vụ Đoàn Tòa án cần quan tâm hơn đến hoạt động chuyển đổi số trong cơ quan; có sự kết nối với các Ban, đơn vị của Đoàn Khối trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên và cần phân công cụ thể nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tòa án nhân dân tối cao.

 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và Đoàn Tòa án nhân dân tối cao tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối, Trưởng đoàn ghi nhận những chuyển biến trong phương pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên so với nhiệm kỳ cũ. Cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội trong hoàn cảnh đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù công tác chuyên môn.

 

Tuy nhiên Đoàn Tòa án nhân dân tối cao cần lưu ý một số điểm trong quá trình triển khai công tác đoàn cũng như xây dựng chương trình công tác năm 2024, cần tập trung đánh giá việc thực hiện các nội dung theo từng năm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mảng công tác đoàn (công tác phong trào; công tác tuyên giáo; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh). Nghiên cứu phối hợp với các tổ chức Đoàn trong cùng cụm hoạt động hoặc các tổ chức đoàn có sự tương đồng về cơ cấu, nhiệm vụ chính trị với cơ quan trong Đoàn Khối. Phân công rõ nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tòa án, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên fanpage Đoàn Tòa án nhân dân tối cao, tập trung hơn nữa vào công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đoàn; chủ động bám sát các nội dung của Bộ tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối. Nâng cao chất lượng, tính kết nối trong công tác đoàn giữa khối công chức và khối sinh viên.

 

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu kết luận tại buổi làm việc

 

Thay mặt Đoàn Thanh niên Tòa án, đồng chí Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đoàn Tòa án nhân dân tối cao nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của lãnh đạo cấp ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp trong triển khai các hoạt động của Đoàn Tòa án nhân dân tối cao và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các phong trào thanh niên của Đoàn Tòa án ngày càng phát triển hơn.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website