Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI KIỂM TRA ĐOÀN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
T6, 12/04/2024 - 08:04
Chiều ngày 11/4/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi kiểm tra với Ban Thường vụ Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị và kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; kết quả triển khai hoạt động trong Tháng Thanh niên; công tác quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2027 - 2032, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027; công tác chỉ đạo Đại hội chi đoàn, đoàn trường học nhiệm kỳ 2024 - 2027; việc thực hiện các nghiệp vụ trên Phần mềm quản lý đoàn viên.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm và Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí. Các hoạt động mang đậm dấu ấn Đoàn Bộ, có sự đổi mới sáng tạo, gắn kết công tác đoàn với công tác chuyên môn. Trong Tháng Thanh niên, nhiều chương trình của Đoàn Bộ có sự phối hợp với Đoàn thanh niên trong và ngoài Khối, qua đó thực hiện tốt chủ trương “Ba liên kết” trong hoạt động Đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên Bộ trong việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và hoạt động đoàn; chia sẻ những khó khăn mà đoàn viên, thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp phải trong quá trình triển khai các hoạt động. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ cần quan tâm, chủ động tham mưu công tác quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2027 - 2032, rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027 và tích cực trong công tác chỉ đạo đại hội các chi đoàn, Đoàn trường học nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Bộ trong thời gian qua.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, phát biểu, thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ban Thường vụ Đoàn Bộ, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối, Trưởng đoàn ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Bộ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua; ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, gắn công tác đoàn vào nhiệm vụ chính trị của Bộ trong quá trình triển khai hoạt động, đánh giá cao sự đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các phong trào của cả Khối thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời việc triển khai các hoạt động của Đoàn Bộ cần bám sát vào Bộ tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các chi đoàn, đoàn trực thuộc, phát huy tinh thần hướng về cơ sở, để tạo sự lan tỏa trong Khối nói chung và trong tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ nói riêng. Tích cực trong việc thực hiện Chương trình công tác năm gắn với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, triển khai các hoạt động mang tính lan tỏa, gắn với bản sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên”, chú trọng hơn nữa về việc đề xuất các ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị. Bên cạnh đó, Đoàn Bộ cần tiếp tục tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ đoàn đảm bảo đúng thời gian, mục đích, yêu cầu đề ra đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự hướng dẫn của Đoàn Khối. Cần quan tâm chỉ đạo các chi đoàn, Đoàn trường học tiến hành đại hội đảm bảo tiến độ, nội dung quy định, nêu cao tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong tổ chức Đại hội. Phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn các cơ sở trong việc đôn đốc, triển khai các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Khối phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Minh Đức, Quyền Bí thư Đoàn Bộ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của lãnh đạo cấp ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và trân trọng cảm ơn đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp trong triển khai các hoạt động của Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các phong trào thanh niên của Đoàn Bộ ngày càng phát triển./.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website