Loading ...
Đoàn khối
Ban Thường vụ Đoàn Khối kiểm tra Đoàn Văn phòng Quốc hội
T5, 09/05/2024 - 14:05
Chiều ngày 08/5/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội về các nội dung: việc xây dựng và triển khai chương trình công tác năm; kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; kết quả triển khai hoạt động trong Tháng Thanh niên; công tác quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2027 - 2032, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027; công tác chỉ đạo Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027; việc thực hiện các nghiệp vụ trên Phần mềm quản lý đoàn viên.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối. các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm và Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động an sinh, có sự đổi mới sáng tạo, bám sát chủ đề công tác năm của Đoàn Khối. Trong Tháng Thanh niên, nhiều chương trình của Đoàn Văn phòng Quốc hội có sự phối hợp với Đoàn thanh niên trong và ngoài Khối, qua đó thực hiện tốt chủ trương “Ba liên kết” trong hoạt động Đoàn.

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội thẳng thắn trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động tại buổi làm việc.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối, Trưởng đoàn ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Văn phòng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua; đánh giá cao sự chủ động, nhiệt huyết, đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội góp phần giúp hoạt đồng đoàn của cơ quan có nhiều khởi sắc trong nhiệm kỳ mới.

 

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối, Trưởng đoàn kết luận buổi làm việc.

 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời việc triển khai các hoạt động của Đoàn Văn phòng cần bám sát vào Bộ tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các chi đoàn, đoàn trực thuộc, phát huy tinh thần hướng về cơ sở, để tạo sự lan tỏa trong Khối nói chung và trong tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Văn phòng Quốc hội nói riêng. Tích cực trong việc thực hiện Chương trình công tác năm gắn với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, triển khai các hoạt động mang tính lan tỏa, gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Quốc hội. Triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên”, chú trọng hơn nữa về việc đề xuất các ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị. Bên cạnh đó, Đoàn Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ đoàn đảm bảo đúng thời gian, mục đích, yêu cầu đề ra đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự hướng dẫn của Đoàn Khối. Cần quan tâm chỉ đạo các chi đoàn tiến hành đại hội đảm bảo tiến độ, nội dung quy định, nêu cao tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong tổ chức Đại hội. Phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn các cơ sở trong việc đôn đốc, triển khai các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên.

 

Thay mặt Đoàn Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Văn phòng Quốc hội nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và trân trọng cảm ơn các đồng chí trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp trong triển khai các hoạt động của Đoàn Văn phòng Quốc hội. Đồng chí mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các phong trào thanh niên của Đoàn Văn phòng Quốc hội ngày càng phát triển./.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website