Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Ban Thường vụ Đoàn Khối làm việc với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương
T5, 28/05/2020 - 11:05
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020; Chương trình số 11 KH/ĐTNK - VP ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về Chương trình làm việc đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020, ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Trung ương.

Toàn cảnh Buổi làm việc

Tham dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Bùi Hoàng Tùng Phó Bí thư Đoàn Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Trung ương.  

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên, việc triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác phân loại đoàn viên; việc thu, chi, trích nộp đoàn phí và các nguồn tài chính của Đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; việc triển khai và kết quả hoạt động Tháng thanh niên 2020.

Đồng chí Ngô Đức Bình - Bí thư Đoàn Ngân hàng Trung ương báo cáo tình hình với Ban Thường vụ Đoàn Khối

Đồng chí Trần Quang Duy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Khối phát biểu tại Buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối đã phát biểu kết luận hội nghị, cụ thể như sau:

- Về đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng năm 2020

Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và triển khai các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên. Việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên được quan tâm triển khai. Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các chương trình đồng hành với thanh niên đã phát huy được vai trò xung kích của các tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên; từng bước gắn kết công tác đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn Ngân hàng Trung ương. Việc hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm, nhất là đồng hành với thanh niên trong công tác nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng đảng, cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, đặc biệt là tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Đoàn Ngân hàng Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Các hoạt động tình nguyện chưa đa dạng, chưa có nhiều hoạt động quy mô mang tính thu hút, tập hợp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên; công tác quy hoạch cán bộ đoàn còn lúng túng; chưa có nhiều hoạt động gắn kết với đoàn thanh niên theo ngành dọc cũng như với các bộ, ngành trong công tác triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên

- Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Đoàn Ngân hàng Trung ương tiếp tục bám sát định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác năm của Đoàn Khối, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và lãnh đạo Ngân hàng Trung ương, tăng cường gắn kết công tác đoàn và phong trào thanh niên với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy được nhiệt huyết và sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Đoàn Ngân hàng Trung ương.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website