Loading ...
Công tác giáo dục
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2023
T6, 03/11/2023 - 10:11
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, chiều ngày 02/11/2023 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự chương trình có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc, đoàn trường học trong Khối.

 

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chuyên đề đã tập trung làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải vượt qua để chủ động từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Hội nghị thông tin chuyên đề Quý IV năm 2023 đã giúp đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nâng cao nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website