Loading ...
Công tác giáo dục
Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biên giới, biển đảo năm 2023
T5, 09/11/2023 - 09:11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, sáng ngày 08/11/2023, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng chỉ đạo Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biên giới, biển đảo năm 2023.

 

 

Đoàn viên, thanh niên tại Hội nghị được nghe thông tin về tình hình trên các vùng biển, đảo hiện nay cũng như những hoạt động của các nước trên Biển Đông; các văn bản quy phạm pháp luật về chủ quyền biên giới, biển đảo, luật biển quốc tế; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta trong thời gian vừa qua. Những kết quả nổi bật trong xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam hiện đại và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay.

 

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website