Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương
T6, 20/11/2020 - 14:11
Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã có bước chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã và đang tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, cụ thể như:

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN thông qua những nội dung, hình thức phong phú: tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương… Thông qua đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hiệu quả trong việc tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong thời kỳ mới cho ĐVTN. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Xung kích bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trực thuộc Khối thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được được các cấp bộ Đoàn tiến hành chặt chẽ, đảm bảo các quy trình theo quy định. Việc đánh giá, phân loại đoàn viên được tiến hành định kỳ hằng năm, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong các đối tượng đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.  Bên cạnh đó tích cực tham mưu cấp ủy phân công đảng viên trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”…. Qua đó, mỗi đoàn viên thanh niên trong luôn nêu cao ý thức tự học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn TN Kiểm toán Nhà nước tổ chức đối thoại với lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú được chú trọng về chất lượng, đáp ứng tốt các tiêu chí xét công nhận đoàn viên tú theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Việc bình chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện dân chủ, đúng quy định; Ban Chấp hành Chi đoàn có sự chủ động trong trao đổi, tìm hiểu sơ bộ về lý lịch của đối tượng dự kiến xem xét, bình chọn là đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kết quả, trong năm 2020, toàn Khối đã giới thiệu được 3108 đoàn viên ưu tú cho Đảng; kết nạp được 2116 đảng viên từ đoàn viên, vượt chỉ tiêu của Trung ương Đoàn giao.

Lễ kết nạp đảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn phải thực hiện tốt chức năng giáo dục, rèn luyện, định hướng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đồng thời các cấp ủy Đảng cơ sở cần có sự chỉ đạo chặt chẽ đối với tổ chức Đoàn về công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và có sự quan tâm sâu sắc trong công tác phát triển đảng viên trẻ từ lực lượng đoàn viên, thanh niên.

                                                                         Ban Tổ chức  - Kiểm tra Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website