Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI KIỂM TRA ĐOÀN CƠ QUAN THANH TRA CHÍNH PHỦ
T6, 06/10/2023 - 18:10
Chiều ngày 06/10/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi kiểm tra, làm việc với Đoàn Thanh niên Cơ quan Thanh tra Chính phủ về các nội dung: (1) Việc quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; (2) Việc triển khai chương trình công tác năm 2023 gắn với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; (3) Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp; (4) Công tác Đoàn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Đoàn Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối; Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 

Năm 2023 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề công tác năm là “ Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Thanh tra Chính phủ đã có cố gắng trong việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và triển khai các mặt của công tác đoàn.

 

Đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Cơ quan Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn Thanh niên Cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Cơ quan đã báo cáo kết quả các nội dung được yêu cầu, đồng thời thẳng thắn trao đổi về tồn tại, khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp với Đoàn công tác và Ban Thường vụ Đoàn Khối.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, Trưởng đoàn ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Cơ quan Thanh tra trong thời gian vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Cơ quan Thanh tra Chính phủ đã có nhiều đổi mới, phương pháp làm việc mới hơn so với nhiệm kỳ cũ. Có cố gắng trong việc triển khai những hoạt đồng tình nguyện an sinh trong hoàn cảnh đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù công tác chuyên môn và số lượng đoàn viên ngày càng giảm sút.

 

Tuy nhiên vẫn cần có một số điểm mà Đoàn Cơ quan Thanh tra cần lưu ý trong quá trình triển khai công tác đoàn cần tập trung đánh giá việc thực hiện các nội dung triển khai theo từng năm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác phù hợp với đặc thù của cơ quan trong những năm tới; Cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mảng hoạt động của công tác đoàn; Nghiên cứu, có sự kết hợp với các tổ chức Đoàn thuộc Khối có sự tương đồng về cơ cấu, nhiệm vụ chính trị với cơ quan, đơn vị; Phân công rõ nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Thanh tra; đẩy mạnh hoạt động truyền thông của Đoàn Bộ, tập trung hơn nữa vào công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đoàn; chủ động tham mưu với cấp uỷ bồi dưỡng cán bộ đoàn đảm bảo trình độ lý luận chính trị, tiêu chuẩn các chức danh chủ chốt; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đoàn với nhiều hình thức đa dạng;…

 

Thay mặt Đoàn Thanh niên Cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Cơ quan Thanh tra nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối và trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp trong triển khai các hoạt động của Đoàn Cơ quan Thanh tra Chính phủ và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các phong trào thanh niên của Đoàn Thanh tra ngày càng phát triển hơn.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website