Loading ...
Công tác xây dựng Đoàntin mới
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công tốt đẹp
T6, 28/07/2017 - 07:07
Ngày 26/7/2017, tại Bộ Y tế, Đoàn thanh niên Bộ Y tế, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó bí thư đoàn khối các Cơ quan Trung ương.

Đến dự Đại hội còn có đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục, Văn phòng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam; các nhà đồng hành trong chương trình, các chi đoàn của các đơn vị khối các cơ quan trong và ngoài Bộ, cùng các cơ quan truyền hình thông tấn đã về dự và đưa tin cho Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trường Nam, Bí thư đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ Y tế báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch thay mặt BCH nhiệm kỳ 2012 - 2017 đồng chí Nguyễn Trường Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế trong nhiệm kỳ qua đã bám sát chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ Y tế, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ đã từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với công tác chuyên môn của khối cơ quan tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Bộ.

Ảnh: P​GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Đoàn thanh niên cơ quan quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ cũng tích cực lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trong toàn đoàn. Trong việc thực hiện các phong trào, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động, phong trào đoàn gắn với đặc thù chuyên môn của khối cơ quan tham mưu giúp việc lãnh đạo Bộ. nhiều Đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia và có đóng góp tích cực trong nhiều công trình nghiên cứu góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ đã tham gia và đóng góp tích cực trong nhiều hoạt động, đặc biệt là các chương trình hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng về nguồn cội ...

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019. Theo đó, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng thời căn cứ vào định hướng của cấp ủy Đảng, của Đoàn thanh niên Bộ Y tế và nhiệm vụ công tác của Bộ Y tế, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện triệt để các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chương trình, nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ cũng sẽ xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; đổi mới phương thức, kỹ năng hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đoàn ...

Ảnh: PG​S.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên đối với sự phát triển của Bộ, ngành. Điểm lại các thành tích nổi bật, rõ nét của Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ Y tế. Với các phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng chỉ rõ: Với sức mạnh của tuổi trẻ, khí thế của thanh niên và lý tưởng hoài bão, khát vọng vươn lên để xây dựng đất nước phát triển các Đoàn viên thanh niên cần tham gia tích cực, thiết thực, cụ thể hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành góp phần hoàn thành nhiện vụ chăm sóc sức khoẻ người dân.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh các Đoàn viên cần tham gia xây dựng chính sách và thực hiện tốt Nghị quyết 04 về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng lưu ý, mỗi đoàn viên thanh niên cần đề ra cho mình một đích phấn đấu, cần tìm tòi, sáng tạo, chủ động, nâng cao kiến thức chuyên môn để phát triển nghề nghiệp,đẩy mạnh công tác dự phòng, phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách của Ngành cho người dân đáp ứng các sự tiếp cận thông tin chính sách để người dân được tiếp cận nhanh nhất. Trong thời gian tới Ban Chấp hành khóa VI sẽ phát huy những kết quả đã được được và đưa công tác đoàn lên bước phát triển mới, đồng thời lưu ý, công tác Đoàn phải thiết thực, hiệu quả, gắn liền với công tác chuyên môn của Bộ.

CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website