Loading ...
Công tác xây dựng Đoàntin mới
Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Thảo luận, góp ý đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn”
T5, 18/05/2017 - 09:05
hực hiện Kế hoạch số 05 KH/ĐTN ngày 23/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, sáng ngày 17/5/2017, Đoàn thanh niên Bộ đã tổ chức Hội nghị “Thảo luận, góp ý đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn”.
 
Dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ - Vụ Tổ chức cán bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn TN Bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên và đông đảo đoàn viên, thanh niên của các Chi đoàn, Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn TN Bộ Tư pháp. Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Bộ chủ trì Hội nghị.
Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Bộ và Tiểu ban Văn kiện, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn Bộ đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ khóa V, nhiệm kỳ 2010 - 2017; Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung như: (i) Về nội dung và chất lượng của Báo cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tuy nhiên bố cục cần sắp xếp hợp lý hơn để giúp người đọc dễ tiếp cận, dễ theo dõi; (ii) Báo cáo cần bổ sung những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt lưu ý đến hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và mối quan hệ của tổ chức Đoàn với các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ; (iii) Cần nghiên cứu đánh giá, nhìn nhận chi tiết, thực chất những tồn tại, khó khăn, hạn chế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới; (iv) Nghiên cứu, chỉnh sửa chủ đề nội dung, hành động của nhiệm kỳ tới theo hướng ngắn gọn, cô đọng, thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành; (v) Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; (vi) Cần xác định lộ trình, thời gian thực hiện, có sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; (vii) Rà soát, chỉnh sửa các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình, thực tiễn của Bộ để thuận lợi khi triển khai, thực hiện…
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Bộ ghi nhận, đánh giá cao 12 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Xuất phát từ mong muốn Văn kiện trình Đại hội Đoàn phải thực sự phản ánh, thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ Bộ Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, đồng chí đề nghị Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị ngày hôm nay để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các Báo cáo, sau đó tiếp tục gửi xin ý kiến góp ý của các Chi đoàn, Đoàn Cơ sở trực thuộc trước khi báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ./.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website