Loading ...
Công tác giáo dụcCông tác xây dựng Đoàn
Hội nghị học tập lí luận chính trị cho cán bộ đoàn chuyên trách các cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
T6, 14/08/2020 - 10:08
Ngày 14/8/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Hội nghị học tập lí luận chính trị cho cán bộ đoàn chuyên trách các cấp năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cống sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

Ảnh: Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các nội dung chuyên đề:  Học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai nội dung 4 bài học lí luận chính trị cho đoàn viên thanh niên; Thông tin tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2020.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website