Loading ...
Công tác xây dựng Đoàntin mới
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2020 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
T5, 31/12/2020 - 10:12
Ngày 31/12/2020, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Chương trình có Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Trần Hữu - UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Ban của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí là UVBCH Đoàn Bộ, Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH các cơ sở đoàn trực thuộc.

Đồng chí Tạ Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT khai mạc Hội nghị và báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, đồng ý với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đoàn thanh niên Bộ; chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ đánh giá cụ thể những khó khăn, nhận thức được những thời cơ và những mặt trái để tận dụng tốt những cơ hội để hoàn thành tốt được nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Đoàn thanh niên Bộ phát huy kinh nghiệm của năm 2020 và những năm trước để đa dạng hóa các phương thức hoạt động thông qua việc kết hợp với các doanh nghiệp, các địa phương, các đơn vị bạn; đồng hành sâu sắc cùng đoàn viên, thanh niên trong mọi hoàn cảnh để cổ vũ động viên tinh thần đoàn viên, thanh niên vượt qua khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và trọng tâm năm 2021 của Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Trần Hữu, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cũng chỉ ra trọng tâm năm 2021 là năm mục tiêu kép là năm vừa đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của năm và là năm nhìn nhận lại cả một nhiệm kỳ 2017 - 2022, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện về công tác tuyên truyền, giáo dục: năm sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước; các hoạt động tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng… đề nghị Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT phải có kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động để đảm bảo đúng tiến độ; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đảng toàn quốc; Các hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Đoàn Khối, xung kích đi đầu các nhiệm vụ chuyển đổi, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số; công tác phát triển Đảng viên…

Đồng chí Trần Hữu - UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng trong ngày 31/12/2020, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT (Kỳ họp lần thứ 19), bầu bổ sung 06 đồng chí UVBCH, 03 đồng chí UVBTV và kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Bộ được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đoàn Bộ; Đồng chí Hà Công Dũng, Bí thư chi đoàn Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp được tín nhiệm giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các đồng chí tân Bí thư, Phó Bí thư, UVBTV, UVBCH ra mắt Hội nghị

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website