Loading ...
Công tác giáo dụcCông tác xây dựng Đoàntin mới
Hội thảo khoa học: “Nhìn lại biến động Chính trị ở Liên Xô và Đông Âu thời kỳ khủng hoảng sụp đổ – Những bài học đối với công tác tư tưởng trong thanh niên hiện nay”
T6, 06/11/2020 - 09:11
Chiều ngày 05/11/2020, tại Học viện Chính trị khu vực I, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học “Nhìn lại biến động Chính trị ở Liên Xô và Đông Âu thời kỳ khủng hoảng sụp đổ - Những bài học đối với công tác tư tưởng trong thanh niên hiện nay”.

Dự  Hội thảo, có các đồng chí: Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; TS. Đinh Văn Trung, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Thọ Quang, Bí Thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS. TS. Lê Thị Thục, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Lê Sỹ Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; Đại diện lãnh đạo Khoa Lịch sử Đảng; Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Tham dự Hội thảo còn có: Đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị: Ban thanh niên quân đội; Đại học Chính trị Bộ quốc phòng, Cục công tác Đảng - Công tác chính trị Bộ Công An, Học viện Cảnh sát nhân dân; cùng các đoàn viên thanh niên là cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực I; đoàn viên là sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Sỹ Thọ - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính đã làm rõ tính cấp thiết của Hội thảo và gợi mở 3 nội dung chủ yếu mà Hội thảo cần làm rõ: 1) Làm rõ bối cảnh dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu; 2) Phân tích, trao đổi những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. 3) Phân tích, trao đổi những bài học kinh nghiệm từ sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, đặc biệt là bài học về công tác tư tưởng cho thanh niên trước những biến động chính trị.

Trong phần trao đổi, tham luận, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng Khoa Lịch sử Đảng đã phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, chỉ ra những hạn chế nội tại của các nước Liên Xô và Đông Âu thời bấy giờ, đó là việc nhận thức, thiết kế mô hình chủ nghĩa xã hội rập khuôn, giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ. Cùng với đó là khả năng ứng phó, miễn dịch yếu kém trước chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ, quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, nạn tham ô, tham nhũng trong nước… đã dẫn đến sự xói mòn tư tưởng trong chính nội bộ Đảng và từ đó dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là tất yếu.

Các tham luận, phát biểu của các đại biểu dự hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Giáo dục tư tưởng cho thanh niên bởi thanh niên là rường cột của nước nhà, là đội ngũ kế cận mang sứ mệnh lịch sử. Nếu Đảng không quan tâm giáo dục tư tưởng cho thanh niên thì không có sự kế thừa cách mạng, dẫn đến thế hệ lãnh đạo tiếp theo sẽ có biểu hiện không trung thành, thiếu tư duy về chủ nghĩa Mác-Lênin, xa rời thực tiễn, xa rời Chủ nghĩa xã hội. Các đại biểu cũng đưa ra những bài học trong chiến lược phát triển thanh niên, đó là, chú trọng giáo dục tư tưởng cho thanh niên, chăm lo phát triển thế hệ thanh niên, giáo dục chính trị tư tưởng “gắn trường học với trường đời”, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với thanh niên.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng giúp đoàn viên thanh niên nhận diện các biểu hiện về việc tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên 4 lĩnh vực: (1) Về tư tưởng chính trị: Đổi màu tư tưởng, suy thoái đạo đức lối sống, tham nhũng, công khai các quan điểm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, chia rẽ nội bộ… từ đó dẫn đến tự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội. (2) Về kinh tế: Phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi xóa bỏ công hữu về tư liệu sản xuất, thay thế kinh tế Xã hội chủ nghĩa bằng kinh tế tư bản chủ nghĩa. (3) Về văn hóa: Chạy theo lợi ích của đồng tiền, phai nhạt đạo đức, lối sống, văn hóa, phủ nhận các giá trị truyền thống của dân tộc. (4) Về quốc phòng an ninh: Phủ nhận vai trò của Đảng, đòi phi chính trị lực lượng vũ trang, xuyên tạc mục tiêu quốc phòng an ninh, mục tiêu đối ngoại quốc gia, đòi tam quyền phân lập, ly khai, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, đối tượng mà các thành phần chống phá thường xuyên hướng đến đó là thanh niên trẻ, có hiểu biết, nhận thức chưa rõ ràng, thiếu tu dưỡng, có suy nghĩ lệch lạc, không có chính kiến… Vì vậy, thanh niên cần phải nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao nhận thức về tư tưởng lý luận chính trị. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, thanh niên thông qua mạng xã hội; tạo điều kiện để đoàn viên thông qua học tập, giao lưu, trao đổi; xây dựng và tạo môi trường học tập cho đoàn viên, thanh niên về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm, các ý kiến tham luận và trao đổi tại Hội thảo đã giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về bối cảnh dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Từ đó, rút ra được bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn về công tác tư tưởng cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website