Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối tổ chức giám sát chuyên đề Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
T7, 11/11/2023 - 08:11

Thực hiện Thông báo số 22 -TB/UBKTĐK ngày 13/10/2023 về việc Tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề đợt 3, năm 2023. Ngày 10/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối tổ chức giám sát chuyên đề Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về các nội dung: Kết quả triển khai Chương trình công tác năm 2023 và việc xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. 

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối; đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

 

Từ đầu năm, trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo, chương trình công công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Ban Thường vụ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2023 với một số kết quả nổi bật sau: Triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV; Quan tâm tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên; Tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội;...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo kết quả triển khai công tác đoàn năm 2023

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn Cơ quan đã báo cáo kết quả các nội dung được yêu cầu, đồng thời thẳng thắn trao đổi về tồn tại, khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp với Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong năm 2023 của Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, Trưởng đoàn ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều đổi mới, phương pháp làm việc mới hơn so với nhiệm kỳ cũ. Có cố gắng trong việc triển khai những hoạt đồng tình nguyện an sinh trong hoàn cảnh đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù công tác chuyên môn và số lượng đoàn viên ngày càng giảm sút.

 

Tuy nhiên vẫn cần có một số điểm mà Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cần lưu ý trong quá trình triển khai công tác đoàn cần tập trung đánh giá việc thực hiện các nội dung triển khai theo từng năm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác phù hợp với đặc thù của cơ quan trong những năm tới; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp, chú trọng phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt nam và có kế hoạch kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác đoạn của từng đồng chí cán bộ theo nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động thể hiện màu sắc của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, có các giải pháp tăng cường tính phối hợp với các đơn vị có sự tương đồng về chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trong cụm hoạt động số 4 của Đoàn Khối và có cơ chế thông tin, phối hợp với các Ban, đơn vị của Đoàn Khối. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn Cơ quan Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối

 

Thay mặt Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối và trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đã có góp ý, đề xuất giải pháp trong triển khai các hoạt động của Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các phong trào thanh niên của Đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển hơn.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website