Loading ...
Đảng ủy khốiĐoàn khốitin mới
Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp
T2, 01/02/2021 - 11:02
“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển và với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 ủy viên tiêu biểu cho 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát lại một số nội dung quan trọng trong các Văn kiện Đại hội XIII.

Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá đóng góp to lớn của các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII lần này không tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

“Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các nhân sự đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân, đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phát huy trí tuệ, hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu hoàn thành Nghị quyết và các nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII thông qua.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn đảng toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội, các đại biểu “đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, đã giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng mà cũng vô cùng vinh dự.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt

Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân: tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được; cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta; tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban bộ ngành Trung ương và địa phương…

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập để kế thừa, phát huy kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong thời gian qua.

Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn tới trong các văn kiện Đại hội XIII. Có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàng khó khăn, thử thách, có những điều không lường trước được. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ảnh: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

Tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xin hứa với Đại hội sẽ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao như Bác Hồ nói, Đại hội là một dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng nhân dịp năm mới: “Chúc năm mới thắng lợi mới, nhất định Tổ quốc chúng ta ngày càng vinh quang hơn, ngang với cường quốc năm châu như Bác Hồ nói”.

 

 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website