Loading ...
Đoàn khốitin mới
Diễn đàn “Trách nhiệm và hành động của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”
T2, 25/06/2018 - 18:06
Thực hiện Kế hoạch số 07 KH/ĐTNK-BTG ngày 26/2/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tổ chức các hoạt động "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Hưởng ứng Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (Kỳ họp Đại hội đồng GEF6), được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, chiều ngày 25/6/2018, tại Đà Nẵng, Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng cai tổ chức Diễn đàn “Trách nhiệm và hành động của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí: Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Hữu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Duy Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối; cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn Cụm đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Trung; đoàn viên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn Đà Nẵng.

Các đồng chí chủ trì Diễn đàn : Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Hữu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Duy Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

Đồng chí Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, đồng chí Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin tổng quan tình trạng môi trường trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay đặc biệt là tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển; nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên... Đồng chí cũng đề nghị đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và Thành đoàn Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu các mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ trong quản lý rác thải, bảo vệ môi trường; tham mưu các cơ chế, chính sách cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào đoàn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường... 

Quang cảnh Diễn đàn

Tại Diễn đàn, đồng chí Tạ Đình Thi cũng giới thiệu với các đại biểu về Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6. Đây là kỳ họp được tổ chức 4 năm 1 lần với sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách Môi trường; các Quan chức cấp cao đến từ 183 quốc gia thành viên; Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc, các Ngân hàng phát triển khu vực cùng các tổ chức xã hội dân sự và lãnh đạo doanh nghiệp. Kỳ họp Đại hội đồng GEF 6 tại Đà Nẵng, Việt Nam có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu, bao gồm các Bộ trưởng phụ trách môi trường và các quan chức cấp cao khác từ 183 quốc gia thành viên, cùng với Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc, các ngân hàng phát triển khu vực, các tổ chức chính trị - xã hội và Lãnh đạo doanh nghiệp để cùng chia sẻ ý tưởng, giải pháp và hành động cần thiết hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu. Việc Việt Nam được lựa chọn làm quốc gia đăng cai tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng GEF 6 khẳng định vai trò chủ động, tích cực và vị thế của Việt Nam trong GEF, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trong đó có việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Kỳ họp Đại hội đồng GEF 6 còn truyền đi thông điệp, quảng bá đến cộng đồng quốc tế về quyết tâm, nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển bền vững, đặc biệt trong việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về môi trường mà Việt Nam là thành viên. 

Trao đổi tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ các vấn đề: Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; Vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chia sẻ các mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải pháp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.

Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận Diễn đàn

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đoàn Khối và Thành đoàn Đà Nẵng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Về nhiệm vụ của tổ chức đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, đồng chí đề nghị: các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và xây dựng hành vi của đoàn viên thanh niên sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới tiêu dùng bền vững; chủ động, tích cực tham mưu, tham vấn chính sách quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng phong trào đoàn và nhân rộng các mô hình hiệu quả của đoàn viên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp, cùng cấp trong thực hiện các vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên để mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

                                                                                      Kim Huệ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website