Loading ...
Đoàn khối
100 % Đoàn cơ sở có hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.
T2, 02/11/2020 - 14:11

 Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, với phương châm “Mỗi đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai đến 100% đơn vị triển khai “Hộp thư Sáng kiến, ý tưởng sáng tạo”  trên mạng xã hội.

Theo đó, các Đoàn cơ sở đã thành lập Fanpage, group nhóm, email về ý tưởng sáng tạo  để các bạn đoàn viên thanh niên viết ý tưởng sáng tạo và gửi về ban tổ chức. Đoàn Khối  đã thành lập email: Sangkien.dkcqtw@gmail.com để tổng hớp các ý tưởng sáng tạo từ Cuộc thi“Sáng kiến thanh niên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" và Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo 2020 do Ban Thường vụ Đoàn Khối phát động.

Cứ vào ngày cuối tháng, Đoàn cơ sở tổng hợp hộp thư, bình chọn những ý tưởng hay để đăng trên cổng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Khối.

Kết quả, từ sau khi triển khai thừ tháng 1/2020 đến nay đã có hơn 23.180 ý tưởng sáng tạo của các bạn Đoàn viên thanh niên  được tổng hợp về và đăng tải, chia sẻ trên cổng thông tin ytuongsangtao.net.

Hộp thư “Sáng kiến, ý tưởng sáng tạo” đã khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cơ quan giao, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong hoạt động đổi mới, sáng tạo.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website