Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
T3, 14/07/2020 - 17:07
Sáng 14-7, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Tham dự có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đại diện Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương; bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Diễn đàn

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn này của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ cuả tuổi trẻ Khối trong tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII. Đây không chỉ là một dịp sinh hoạt chính trị, khoa học mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện ý kiến, nguyện vọng, tích cực tham gia xây dựng các nội dung trong công tác xây dựng Đảng bộ Khối nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu định hướng tại Diễn đàn

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị các đại biểu trên cơ sở định hướng thảo luận của đồng chí Bí thư Đoàn Khối, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung của dự thảo Văn kiện; chú trọng thảo luận đề xuất các nội dung liên quan đến công tác thanh niên và những giải pháp phát huy vai trò của thanh niên, của tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã nhận được hơn 60 báo cáo góp ý, tham luận từ 56 cơ sở đoàn trực thuộc, Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ, Câu lạc bộ Lý luận trẻ và các trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương cùng 15 ý kiến phát biểu trực tiếp tại diễn đàn. Các ý kiến nhất trí cho rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế về những ưu điểm, khuyết điểm trên từng lĩnh vực công tác, đồng thời đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng bổ sung, đóng góp ý kiến cụ thể về kết quả công tác xây dựng Đảng; việc đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy; kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là 7 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá mà dự thảo báo cáo chính trị đề ra. Đề xuất các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Đánh giá, làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương trong việc tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua; những nội dung các cấp bộ đoàn trong Khối cần làm trong thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Đồng chí Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận Diễn đàn

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, thể hiện quá trình nghiên cứu Văn kiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ sở đoàn trực thuộc, các đồng chí đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ trong Khối. Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu thành báo cáo đóng góp ý kiến của tuổi trẻ Khối vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website