Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Liên hoan Báo cáo viên giỏi Khối các cơ quan Trung ương năm 2019
T7, 12/10/2019 - 12:10
Ngày 11/10/2019, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Liên hoan Báo cáo viên giỏi Khối các cơ quan Trung ương năm 2019.

Tham dự Liên hoan có các đồng chí: Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; PGS.TS Vũ Văn San - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Bùi Đức Việt - Phó Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và hơn 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong Khối.

Liên hoan báo cáo viên giỏi Khối các cơ quan Trung ương 2019 được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua việc tạo tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; Góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Đoàn các cấp tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối phát biểu: “Qua chương trình này sẽ tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên cấp Khối có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trao dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc để bổ sung đội ngũ báo cáo viên cấp Khối của đoàn; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đoàn, phát huy vai trò đội ngũ Báo cáo viên trong nâng cao chất lượng đoàn viên trong giai đoạn hiện nay".

Phần thi của các thí sinh tham gia Liên hoan

Tham gia Liên hoan có 20 thí sinh đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc trong Khối. Các thí sinh lựa chọn chuyên đề về lý luận và thực tiễn, những giải pháp hay, cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. 

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen cho các thí sinh tại Liên hoan

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website