Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Đoàn Khối tổ chức Hội nghị tìm hiểu về Sách trắng quốc phòng Việt Nam
T6, 02/10/2020 - 17:10
Ngày 30/9/2020, tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương giao Đoàn Thanh niên Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tìm hiểu về sách trắng quốc phòng Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách và hơn 300 đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 khẳng định quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; xác định rõ những nội dung cơ bản của tình hình quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, hợp tác cùng phát triển; tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè cũ.

nội dung cuốn sách cũng xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ khi chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm hại.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam; cung cấp những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam, cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước; minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các nội dung trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam. Các nội dung trong Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam nhằm tăng cường hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên Khối về quốc phòng, anh ninh của Việt Nam.

Đồng chí Lê Tuấn Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông tóm tắt một số nội dung trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên Khối

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam được bố cục thành ba phần. Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng” với nội dung tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; đấu tranh quốc phòng.

Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” gồm bốn nội dung chính, trong đó có nội dung về xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng; lãnh đạo, quản lý quốc phòng; xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, quân sự và xây dựng “thế trận lòng dân;” xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc…

Phần thứ 3 của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 có chủ đề: “Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ”, thông tin khái quát về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và phương hướng xây dựng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website