Loading ...
3 phong trào - 3 chương trìnhĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp Bộ
T2, 30/12/2019 - 10:12
Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp và các giải pháp khắc phục” do TS. Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài gồm 07 thành viên, do PGS.TS Nguyễn Như Phát - Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm Trọng tài quốc tế Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài, TS. Hồ Quang Huy, Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài. Theo đó, quá trình nghiên cứu cho thấy, hiện có nhiều công trình nghiên cứu, đánh giá về các yếu tố quan trọng tác động đến khởi nghiệp, ví dụ như: Vấn đề quản trị, vận hành, tìm kiếm nguồn tài chính; công tác kế toán, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp khởi nghiệp; kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp giai đoạn khởi nghiệp; những yếu tố tác động đến sự thành công của sáng kiến khởi nghiệp; chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp thành công của cá nhân, tổ chức, các quốc gia trên thế giới… Tuy nhiên, việc phân tích, đánh giá đó mới tập trung chủ yếu vào mục tiêu thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, phân tích các yếu tố quan trọng trong khởi nghiệp và các yếu tố tác động dưới giác độ kinh tế, mà chưa tập trung đánh giá, phân tích kỹ những vấn đề lý luận, thực tiễn về các rào cản pháp lý, chưa nhận diện được đầy đủ bản chất, nguyên nhân của những rào cản pháp lý, do đó thiếu các giải pháp tổng thể, toàn diện nhằm từng bước loại bỏ rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua các chuyên đề nghiên cứu, các hoạt động khảo sát, Tọa đàm, Hội thảo được thực hiện bởi các nhà khoa học, các chuyên gia và đặc biệt là của chính các công chức, viên chức trẻ là đoàn viên, thanh niên của các Cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Bộ Tư pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ “Nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp và các giải pháp khắc phục” đã đạt được các mục tiêu đề ra là: (i) Xác định được hệ thống các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta về khuyến khích, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; (ii) Chỉ ra được nhu cầu thực tế và những thách thức cơ bản ở khía cạnh pháp lý cần phải giải quyết trong giai đoạn khởi nghiệp; (iii) Nhận diện được đầy đủ, rõ ràng các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay; (iv) Chỉ ra được nguyên nhân, bản chất và những tác động tiêu cực của các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp, cũng như đối với nền kinh tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay; (v) Xác định được phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trước mắt, lâu dài có tính khả thi, toàn diện để tháo gỡ các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp; (vi) Đề xuất các cơ chế cần thiết để bảo đảm thực thi hiệu quả các quy định của pháp luật đối với hoạt động khởi nghiệp.

Bên cạnh việc đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra một số gợi ý, trao đổi để Ban Chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện Đề tài. Đánh giá chung, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là một công trình nghiên cứu có chất lượng, có giá trị khoa học và thực tiễn. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi đây là công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ đầu tiên được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của nhiều công chức, viên chức trẻ đến từ các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Bộ Tư pháp./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website