Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhận Bằng khen của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương
T5, 05/03/2020 - 14:03
Sáng 4-3, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo 14 đơn vị trong Khối thi đua.

Đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương (thứ 6, phải sang) nhận Bằng khen của Lãnh đạo Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương hiện có 14 đơn vị với hơn 5.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoạt động trong nhiều lĩnh vực công tác quan trọng của Đảng ở Trung ương. Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, các cơ quan trong Khối đã bám sát các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước một cách nền nếp, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút được sự hăng hái tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.

Đặc biệt, trong năm 2019, Khối đã tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”, qua đó tuyên truyền, khích lệ cán bộ, đảng viên của 14 cơ quan khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện đạo đức công vụ, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ về vai trò của việc thực thi văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn Khối.

Các cơ quan trong Khối cũng triển khai tốt việc tổng kết, trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc; thẩm định, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp cho các tập thể và cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn; tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cơ quan. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan trong Khối cũng như bộ phận thường trực giúp việc tiếp tục được chú trọng kiện toàn, duy trì ổn định, làm tốt nhiệm vụ thường trực giúp việc, tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và lãnh đạo cơ quan.

Trong năm 2020, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò công tác thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các cơ quan trong Khối thống nhất tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao của từng cơ quan trong Khối.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa trong phạm vi toàn Khối. Đẩy mạnh đồng bộ 4 khâu của phong trào thi đua: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả 3 phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Khối trưởng Khối thi đua cũng tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác của Khối năm 2019. Trong số các tập thể xuất sắc có Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website