Loading ...
Đoàn khốiHoạt động của các cơ sởHoạt động nghiên cứu khoa học
Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Cộng sản (1919 – 2019)
T3, 05/03/2019 - 15:03
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2019, hướng tới Kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc tế Cộng sản, chiều ngày 4/3/2019, Đoàn TNCS HCM Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học Kỷ niệm 100 năm Quốc tế Cộng sản (1919-2019).

PGS,TS Trần Thọ Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế; PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Tọa đàm. Dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện các đoàn viên, thanh niên ưu tú đến từ các đoàn, chi đoàn cơ sở.

PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc và PGS,TS Trần Thọ Quang đồng chủ trì Tọa đàm

Tại Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng khái quát những nét chính về quá trình hình thành, thực tiễn hoạt động và những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại của Quốc tế Cộng sản hay còn gọi là Quốc tế III. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tổ chức kế tục của Quốc tế I và Quốc tế II, hoạt động trong thời điểm từ năm 1919 đến năm 1943 khi cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thắng lợi ở Nga và chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu được hiện thực hóa trên thực tiễn. Trong 24 năm tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã có nhiều đóng góp lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.

Theo PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc, vai trò to lớn của Quốc tế Cộng sản là góp phần hình thành các đảng cộng sản trên thế giới, định hình con đường cách mạng của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam. Với 64 đồng chí được học tập và nghiên cứu ở Quốc tế Cộng sản, trong đó nổi bật là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc tế Cộng sản đã giúp Việt Nam tiếp cận với hệ tư tưởng cách mạng, chủ nghĩa quốc tế vô sản, từ đó xây dựng nền tảng tư tưởng và mục tiêu đấu tranh xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. 

Kết thúc Tọa đàm, PGS,TS Trần Thọ Quang khẳng định, việc nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc tế Cộng sản, nhất là nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời tổ chức này trong bối cảnh thời đại ngày nay, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội đặc biệt có ý nghĩa hữu ích, thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên trường Đảng mang tên Bác. Buổi Tọa đàm đã phần nào truyền tải, phân tích những nội dung chính về Quốc tế Cộng sản và những đóng góp của nó về mặt lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website