Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước hoàn thành tổ chức Đại hội cấp chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2024
T3, 05/04/2022 - 11:04
Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại Hướng dẫn số 99-HD/ĐTNKTNN-TC ngày 10/12/2021, với tinh thần chủ động, thống nhất cao, từ ngày 07/01/2022 đến ngày 29/3/2022, 30/30 chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh KTNN đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với việc linh hoạt, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, Đại hội của các chi đoàn đã được tổ chức thành công, thực hiện đủ, đúng những nội dung: Nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành khoá mới đầy đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Các đại biểu chào cờ tại Đại hội điểm của Chi đoàn KTNN chuyên ngành Ia

 

Đáng chú ý, Đoàn TNCS KTNN đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm của Chi đoàn KTNN chuyên ngành Ia, 03 Đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội của Chi đoàn KTNN chuyên ngành Ib, Chi đoàn KTNN chuyên ngành V và Chi đoàn Trung tâm tin học với tỷ lệ tín nhiệm rất cao, cho thấy công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo.

 

 

Công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội được Đoàn Thanh niên KTNN chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo

 

Tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội của 30 Chi đoàn, có 143 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành các Chi đoàn trực thuộc với độ tuổi bình quân là 32,5. Độ tuổi bình quân của các đồng chí Bí thư được tín nhiệm bầu là 34,7. Số lượng các đồng chí ủy viên nữ là 51/143, đạt tỷ lệ 35.6%.

Tại Đại hội, nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ được các Chi đoàn đặt ra, trong đó tập trung vào công tác chuyên môn và hoạt động phong trào, tiêu biểu như: Tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về công tác kiểm toán, tọa đàm về các nội dung liên quan đến Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; đẩy mạnh việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên thông qua các câu lạc bộ tiếng Anh; mạnh dạn đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ; tham gia viết bài cho tạp chí, tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn do KTNN phát động, các lớp đào tạo dài hạn như các lớp văn bằng 2, lớp thạc sỹ…

Đặc biệt, các chi đoàn đều đưa ra mục tiêu phấn đấu trở thành lực lượng đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao vào công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ xung kích về công nghệ thông tin tại mỗi đơn vị, để thích ứng linh hoạt với thời đại số hiện nay.

Mỗi chi đoàn cũng xác định: Hàng năm, duy trì tổ chức các công trình, phần việc thanh niên với nhiều ý tưởng sáng tạo, thiết thực; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình có công với cách mạng; tổ chức các chương trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ…

 

Nhiều công trình, phần việc Thanh niên được tổ chức thực hiện, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X

 

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô Đạt Trí, việc tổ chức Đại hội các chi đoàn trực thuộc hoàn thành đảm bảo tiến độ, cho thấy đựợc sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, của cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị cũng như của các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp. Điều đó cũng khẳng định tinh thần chủ động trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Đại hội đoàn các cấp trong toàn Đoàn của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN. “Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa của tuổi trẻ KTNN; là cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” – Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô Đạt Trí khẳng định.

 

 

 

 Đại hội chi đoàn của một số đơn vị của Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước

 

Cùng với việc chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên KTNN đã triển khai đồng bộ các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, ngày 12/10/2021, Đoàn Thanh niên KTNN đã xây dựng và Ban hành Kế hoạch số 77-KH/ĐKTNN-TC về việc tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2024 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kiểm toán nhà nước lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027; thành lập Ban Tổ chức Đại hội, các Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Lễ tân – Khánh tiết, đồng thời sớm ban hành các Kế hoạch, phân công cụ thể cho từng thành viên Tiểu ban triển khai các công việc phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN được triển khai tới từng Chi đoàn với nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng Trang thông tin của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN trên nền tảng mạng xã hội Facebook với các nội dung tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh niên KTNN và các chi đoàn trực thuộc, các nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của Ngành, của đất nước và của tuổi trẻ…; Phát động cuộc thi thiết kế, ý tưởng biểu tượng và khẩu hiệu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN; Xây dựng chuyên mục và chạy banner tuyên truyền về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN trên Cổng Thông tin điện tử KTNN, Báo Kiểm toán và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán…

Điều đó đã tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên tuyền, tạo sự lan tỏa trong toàn Đoàn, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website