Loading ...
3 phong trào - 3 chương trìnhĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp tiếp cận chuyển đổi số
T7, 15/10/2022 - 16:10
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và truyền thông, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022, chiều ngày 14/10/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp tiếp cận chuyển đổi số”. Diễn đàn được thực hiện nhằm xác định những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay, phân tích, đánh giá chung về công tác chuyển đổi số tại Bộ Tư pháp. Từ đó đưa ra được những giải pháp cấp thiết, tăng cường vai trò đoàn viên thanh niên trong quá trình chuyển đổi số của Bộ Tư pháp.

Tham dự Diễn đàn có sự tham dự của các đồng chí: Đỗ Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Khối; Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; Chung Hải Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Phó Bí thư Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; TS. GVCC Nguyễn Công Khanh - Đại học Luật Hà Nội, Nguyên Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; đại điện Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện CTQG Hồ Chí Minh; đại diện Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông và đoàn viên, thanh niên các đơn vị.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tặng hoa đại biểu tham dự Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn được thực hiện trong bối cảnh vô cùng đặc biệt ngay sau khi Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức thành công nơi hội tụ của gần 300 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 80 nghìn đoàn viên của 56 cơ sở Đoàn thuộc Khối. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội được nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số, kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng trước những tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển của internet. Đồng thời Diễn đàn đánh dấu sự kiện đầu tiên giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhau phối hợp, tổ chức với mong muốn chung tay trong việc cụ thể hóa các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội Đoàn các đơn vị cũng như tiếp tục gắn công tác Đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng chí hy vọng sau Diễn đàn này, các đơn vị sẽ tiếp tục kết nối, đồng hành đa dạng hóa các chương trình nhằm mang đến nhiều cơ hội cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong việc học hỏi, nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Diễn đàn

Mở đầu Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Chuyên gia, Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày Tham luận về phổ biến các chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số. Tham luận đã đưa ra những thông tin hữu ích về khung pháp luật về chuyển đổi số bao gồm các Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Chỉ thị 2/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành;… Tham luận cũng đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện khung chính sách, pháp luật hiện hành về chuyển đổi số tại Bộ Tư pháp.
Tiếp theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp cũng trình bày Tham luận về tổng quan về công tác chuyển đổi số của Bộ Tư pháp. Tham luận trình bày những đường lối, chủ trương về triển khai công tác chuyển đổi số tại Bộ Tư pháp, các mô hình chuyển đổi số hiện nay đang thực hiện tại Bộ Tư pháp, các mô hình chuyển đổi số hiện nay đang thực hiện tại Bộ Tư pháp và đề xuất các giải pháp giúp thanh niên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn vào trong công việc của mình.
Diễn đàn cũng nhận được sự tham gia của TS. GVCC Nguyễn Công Khanh - Đại học Luật Hà Nội, Nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chia sẻ về vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Chung Hải Bằng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Phó Bí thư Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự tham dự của các đồng chí báo cáo viên và sự quan tâm của các bạn đoàn viên. Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Diễn đàn đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh về vị trí, vai trò của các bạn đoàn viên thanh niên trong quá trình chuyển đổi số và đặt ra yêu cầu đối với các công chức, viên chức trẻ cũng chính là những đoàn viên trẻ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết công việc, nhanh chóng, kịp thời. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế của Bộ, ngành trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website