Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốitin mới
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương
T6, 24/03/2017 - 18:03
Ngày 24/3/2017, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng Thường trực Đảng ủy Khối và lãnh đạo một số ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối đã tới thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nhân dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng lãnh đạo Văn phòng chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hơn 100 nghìn đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Khối. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối và các cấp bộ đoàn luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của các cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế, Điều lệ Đoàn và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối đã có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cộng đồng được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực, qua đó đã tạo được sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan Trung ương và hoạt động đoàn của nhiều tỉnh, thành trong cả nước; tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ của đội ngũ trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối căn dặn Đoàn Thanh niên Khối cần tiếp tục phát huy truyền thống 69 năm của Đảng bộ Chính - Dân - Đảng Trung ương và 10 xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Khối Trung ương, ra sức học tập, rèn luyện và tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong Khối. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ trí thức trẻ của Khối các cơ quan Trung ương trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website