Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp mở rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022: Thông qua nhiều nội dung quan trọng
T5, 17/10/2019 - 14:10
Ngày 11/10/2019, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp mở rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Hồ Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ, Bí thư các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Bộ đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, các hoạt động Đoàn Bộ tiếp tục được triển khai đa dạng, bám sát tiến độ, có nhiều điểm nhấn, chú trọng tính mới, tính sáng tạo trong nội dung và cách làm; gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp. Quá trình triển khai các nhiệm vụ đã có sự phân công cụ thể trong Ban chấp hành Đoàn Bộ, các Ban của Đoàn Bộ, cũng như đã thu hút, tạo sự lan tỏa, hướng tới tính thiết thực, hiệu quả trong từng hoạt động. Đoàn Bộ đã phát huy vai trò định hướng, điều tiết các hoạt động để thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở. Các hoạt động Đoàn đã thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ, tranh thủ tốt nguồn lực ngoài Bộ. Đoàn Bộ đã tạo được mối quan hệ tốt, nhận được sự ủng hộ, kết nối của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ Tư pháp vẫn tồn tại những hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục khắc phục. Do vậy, để công tác 3 tháng cuối năm 2019 đạt được hiệu quả, Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở đoàn trực thuộc xác định cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, phối hợp với Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các Đoàn kiểm tra tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên tại một số Chi đoàn, Cơ sở Đoàn trực thuộc...


Ngoài ra, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đoàn Bộ và các đại biểu tham dự đã thảo luận, phát biểu ý kiến về các nội dung quan trọng như: Dự thảo Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2020; Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; Dự thảo Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn năm 2019… Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bộ đã tổ chức lấy Phiếu giới thiệu, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Bộ giai đoạn 2017 - 2020 và Quy hoạch mới đối với các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Bộ giai đoạn 2022 - 2027 nhằm chuẩn bị từng bước, tạo sự kế thừa liên tục trong công tác cán bộ Đoàn của Bộ Tư pháp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp thống nhất với các nội dung được nêu trong dự thảo Báo cáo, đồng thời cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên các đơn vị cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong các phong trào, hành động của Đoàn. Trong những tháng cuối năm 2019 đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ cụ thể sau: (i) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2019 theo Chương trình công tác đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt; (ii) Chủ động, phối hợp với các Ban của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chi đoàn Báo Pháp Luật Việt Nam, Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn Trường Trung cấp Luật Vị Thanh nghiên cứu, đề xuất tổ chức chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11; (iii) Chuẩn bị dự thảo các Văn kiện và làm tốt công tác dự nguồn, bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành Đoàn Bộ, cũng như các điều kiện bảo đảm phục vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; (iv) Giao Văn phòng Đoàn Bộ phối hợp với các Ban nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 gửi xin ý kiến các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc trên cơ sở định hướng các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai sớm công tác thi đua - khen thưởng phục vụ Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; (v) Dự kiến tổ chức các chương trình, hoạt động hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1030 - 03/2/2020); (vi) Ban chấp hành các chi đoàn sau khi Đại hội xong cần nhanh chóng bắt tay xây dựng, triển khai các hoạt động cụ thể, trong đó lưu ý đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, đa dạng hóa các kênh thông tin, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình huy động sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội hóa và phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị; (vii) Các Chi đoàn, Đoàn cơ sở phải luôn xác định phong trào tự học, tự nghiên cứu đặt lên hàng đầu, từ đó có giải pháp khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên góp phần thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng khởi sắc và thực chất hơn.
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp mở rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của Đoàn thanh niên Bộ và các Cơ sở đoàn trực thuộc trong nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Quý IV/2019, cũng như các nhiệm vụ còn lại của năm 2019./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website