Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Hội nghị lần thứ XI BCH Đoàn Bộ khóa VI: Gắn hoạt động Đoàn với các sự kiện có ý nghĩa lớn của Bộ, ngành Tư pháp và đất nước diễn ra trong năm 2020
T3, 19/05/2020 - 00:05
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), chiều ngày 13/5/2020 đã diễn ra Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Đoàn Bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; đồng chí Trịnh Xuân Tùng và Phạm Thị Thanh Nga -Phó Bí thư Đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đại diện Văn phòng Đoàn Bộ, Ban Tuyên giáo Đoàn Bộ trình bày dự thảo Báo cáo kết quả triển khai công tác 4 tháng đầu năm, dự kiến phương hướng hoạt động những tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Dự thảo kế hoạch, nội dung tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Ngành Tư pháp với chủ đề “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/20202); Ban Tổ chức - Kiểm tra báo cáo sơ bộ công tác quy hoạch, kiện toàn Ban chấp hành Đoàn Bộ khóa VI.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, thay mặt Thường trực Đoàn Bộ, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Ủy viên Ban Chấp Đoàn Bộ, các Ban của Đòn Bộ, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, đổi mới phương thức, duy trì hoạt động của Đoàn nhằm ứng phó kịp thời trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19, đồng thời đồng chí đề nghị các đồng chí, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian tới tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm theo hướng gắn công tác Đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, bảo đảm phương châm “Sản phẩm tại chỗ, kết quả cụ thể”

2. Hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

3. Tổ chức tốt Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”

4. Rà soát kết quả bổ sung quy hoạch và quy hoạch mới đối với các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư, Bí thư các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc và Đoàn Thanh niên Bộ giai đoạn 2017 - 2022 và 2022 - 2027

5. Phát động các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị hướng tới chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Bộ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

6. Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai hoạt động cũng như sinh hoạt Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Đoàn;

7. Tổng hợp đề xuất các cấp khen thưởng đối với các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai hoạt động Đoàn.

Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành Đoàn Bộ khóa VI đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều nội dung được thảo luận, thống nhất nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, gắn hoạt động Đoàn với các hoạt động chung của Bộ hướng tới các sự kiện có ý nghĩa lớn của Bộ, ngành Tư pháp và đất nước trong năm 2020./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website