Loading ...
Đoàn khốitin mới
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tại Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Nam
T2, 23/04/2018 - 16:04
Được dự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, trong các ngày 22-24/4/2018, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chương trình làm việc với Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Hữu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối; Hà Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Quang Dũng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Cụm trưởng cụm hoạt động phía Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc có tổ chức đoàn tại miền Nam và 250 cán bộ chi đoàn, cán bộ hội, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia khu vực phía Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Từ đó mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; tăng cường tuyên truyền, thông tin những nội dung cơ bản của nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, website đoàn thanh niên, trang tin nội bộ... ; tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp tại đơn vị, việc học tập nghị quyết tại các cấp bộ đoàn hoàn thành trong tháng 6/2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III”; “Những điểm mới của Điều lệ Đoàn khóa XI”, xem phóng sự kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III. Hội nghị cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Chương trình làm việc đối với Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực phía Nam nhằm nắm bắt tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của các cơ sở đoàn cụm phía Nam; định hướng, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cụm phía Nam trong thời gian tới. Đồng thời tiến hành kiện toàn Thường trực Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực phía Nam.

Các đại biểu dự buổi làm việc với các cơ sở đoàn trực thuộc Cụm Đoàn khu vực miền Nam

 

Các đồng chí Thường trực Đoàn Khối tặng hoa chia tay các đồng chí Thường trực Cụm Đoàn phía Nam

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối chúc mừng các đồng chí tham gia Thường trực Cụm đoàn miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tại Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Nam là Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết thứ hai của Đoàn Khối (sau Hội nghị tại Hà Nội). Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho các đồng chí cán bộ, đoàn viên các cơ sở đoàn, chi đoàn cơ sở trực thuộc khu vực miền Trung. Đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III theo các hình thức trắc nghiệm trực tuyến và sân khấu hóa…

                                                          Ban Tuyên giáo Đoàn Khối tổng hợp

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website