Loading ...
Đoàn khối
Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn trường học Khối các cơ quan Trung ương
T2, 08/10/2018 - 10:10
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 06/10/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn trường học Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đặng Anh Thao, Phó Trưởng phòng đào tạo Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Công ty CP SMART COM Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các trường học trực thuộc Đoàn Khối và 300 các bộ đoàn trường học Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia học tập, trao đổi 3 chuyên đề: Tổ chức Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2018 theo Quy định 217 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Các kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể trong Đoàn trường học; Ứng dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo trong học tiếng Anh cho sinh viên.

Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối thông tin chuyên đề: Tổ chức Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2018 theo Quy định 217 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Đ/c Đặng Anh Thao, Phó Trưởng phòng đào tạo Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam trao đổi chuyên đề "Các kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể trong Đoàn trường học"

Đ/c Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Công ty CP SMART COM Việt Nam trao đổi chuyên đề "Ứng dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo trong học tiếng Anh cho sinh viên" tại Hội nghị

Qua hoạt động giúp các cán bộ đoàn trường học nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Đoàn trường học; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đoàn các trường gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn./. 

Ban Tuyên giáo Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website