Loading ...
Công tác giáo dụcCông tác xây dựng ĐoànĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2021
T4, 10/11/2021 - 14:11
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 06/11/2021 đến ngày 07/11/2021, Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021, Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lục, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Thành Công - UVBCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Bộ cùng các đồng chí UVBTV, UVBCH, UVUBKT, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ.

Đồng chí Tạ Hồng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao đổi về Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Bộ trao đổi về Công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp; đồng chí Đinh Phạm Hiền - Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, đồng chí Nguyễn Tiến Định - Trưởng phòng Kinh tế hợp tác, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trao đổi về Hiệp định EVFTA, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ; đồng chí Lê Anh Đức - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi về Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030 cho đoàn viên, thanh niên; đồng chí Đào Văn Cường - Văn phòng SPS, Cục Chế biến và PTTTNS trao đổi nội dung Chế biến Nông sản gắn với phát triển thị trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao đổi trong Hội nghị tập huấn về Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Bộ trao đổi với Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp

Đồng chí Lê Anh Đức - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi tại Hội nghị tập huấn

Đồng chí Đào Văn Cường - Cục Chế biến và PTTTNS trao đổi với Hội nghị tập huấn về nội dung Chế biến Nông sản gắn với phát triển thị trường

Thông qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn được trang bị các kỹ năng cần thiết trong nghiệp vụ công tác đoàn; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần chủ động, thi đua, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, với tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả; phát huy tính dân chủ, đoàn kết; xung kích tình nguyện, trí tuệ tập thể, học tập hăng say, trao đổi thảo luận sôi nổi, Hội nghị tập huấn nghiệp công tác đoàn năm 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt chương trình và yêu cầu đề ra./

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website