Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cho đoàn viên, thanh niên
T3, 09/11/2021 - 14:11
Thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, chiều ngày 08/11/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cho đoàn viên, thanh niên.
Tham dự Chương trình có sự tham gia của đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên; đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức; thành viên CLB Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được thông tin 02 chuyên đề: "Những nội dung chính trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030" do đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ trình bày và "Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019" do đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ trình bày.
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Lương Thị Hải Anh trình bày những nội dung chính trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 tại Hội nghị
 
 
Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tư Long trình bày những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 tại Hội nghị
 
Đây là hoạt động thiết thức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; đồng thời, phát huy tích cực trong học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website