Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Hội thảo chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
T2, 20/05/2019 - 10:05
Chiều 18/5/2019, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đăng cai tổ chức Hội thảo chuyên đề "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình của Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; PGS - TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn.

Chủ trì Hội thảo gồm có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phiên chuyên đề tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước theo Di chúc của Người; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng và đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên và nhi đồng, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam; những bài học thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ Việt Nam theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung trao đổi, luận giải toàn diện hơn giá trị, ý nghĩa lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ; đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Di chúc của Người, những mô hình hay cách làm sáng tạo, những mô hình hay; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. Bí thư Trung ương Đoàn cũng mong muốn các đại biểu sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh và những chỉ dạy của Người về giáo dục đạo đức cho thanh niên trong Di chúc, mãi mãi soi, sáng dẫn dắt các thế hệ thanh niên Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Thanh niên Việt Nam học tập và thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Người, để xây dựng lý tưởng cách mạng và niềm tin, tạo nên sức mạnh, để sống, lao động, chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Vũ Tiến chia sẻ Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Những thách thức và phương thức tiếp cận mới theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TS. Nguyễn Đồng Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao trình bày phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại trong việc bồi dưỡng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh Ban Thường vụ Đoàn Khối xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí đề xuất các tổ chức đoàn cần phải củng cố, bổ sung, xây dựng niềm tin cách mạng cho đoàn viên, thanh niên từ hình ảnh cao cả, hết lòng vì nước vì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức đoàn cần làm tốt nhiệm vụ tạo môi trường lành mạnh, khuyến khích đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Trung ương Đoàn cần triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Thứ hai, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn và đảng viên trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Cán bộ nào, phong trào ấy”. Tổ chức đoàn cần có các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tính nêu gương, tinh thần tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống hơn trăm bài tuyên truyền”.

Thứ tư, phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, đưa việc rèn luyện trở thành nhu cầu tự thân của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn kết luận Hội thảo

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website