Loading ...
3 phong trào - 3 chương trìnhCông tác giáo dụcĐoàn khối
Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng”
T7, 15/06/2019 - 10:06
Chiều 14/6, tại Học viện Chính trị khu vực II (Quận 9), thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng” nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để tổ chức Đoàn đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng lý luận Đảng, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Bí thư các Tỉnh đoàn khu vực phía Nam; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực cùng gần 200 đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Chủ trì Hội thảo gồm có các đồng chí: TS Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; PGS,TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự phát triển bùng nổ của mạng internet và hoạt động của các mạng xã hội toàn cầu cùng những thông tin xấu độc nhanh chóng được lan truyền; các thê lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bên cạnh đó,việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Đồng chí kiến nghị một số nội dung nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tư tưởng, lý luận của Đảng như sau:

Thứ nhất, tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Thứ hai, tăng cường nhận thức, bồi dưỡng lý luận chính trị, thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin cho đoàn viên thanh niên thông qua việc học tập trên trường lớp và những hoạt động thực tiễn.

Thứ ba, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là thông tin trên internet, mạng xã hội.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung những vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng; Đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng và từ đó phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp thiết thực góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng.

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận cho rằng việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng xuất phát từ bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, từ thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên cùng sự chống phá ngày càng quyết liệt và tinh vi của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và để đóng góp vào công việc này, mỗi đoàn viên, thanh niên cần ra sức học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển tư duy lý luận và thể hiện sinh động trong thực tiễn.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định: Hội thảo là hoạt động ý nghĩa thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Trung ương Đoàn về việc Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện với quyết tâm cao, tinh thần bền bỉ, kiên trì và sáng tạo. Trong thời gian tới, để phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, các cấp bộ đoàn cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận tại Hội thảo

Thứ nhất, cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Thứ tư, phát huy các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, thiết chế văn hóa của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Đoàn.

Thứ sáu, phát huy cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website