Loading ...
Đảng ủy khốiĐoàn khốitin mới
Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
T2, 10/04/2017 - 09:04
Sáng ngày 09/4/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đến dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội… Cùng dự Lễ Kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí lãnh đạo cấp vụ các ban Đảng Trung ương.

Dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ: đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí phó bí thư, nguyên phó bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chuyên trách công tác đảng các đảng ủy trực thuộc; Bí thư các đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã nghỉ hưu và đang công tác tại Cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Tại Lễ Kỷ niệm, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vinh dự và vui mừng nhận được những lẵng hoa tươi thắm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi chúc mừng: Lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã điểm lại những dấu mốc lịch sử từ ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, những thành tích đã đạt được và đúc rút một số kinh nghiệm qua 10 năm xây dựng và phát triển.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày diễn văn kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Việc thành lập thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời đánh dấu một mốc son, nối tiếp truyền thống gần 70 năm từ Liên chi cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 1 nghìn tổ chức cơ sở đảng với gần 7 vạn đảng viên. Ngay sau khi Bộ Chính trị công bố Quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy Khối đã đề nghị sắp xếp, tinh gọn đầu mối từ 92 tổ chức đảng trực thuộc, còn 60 tổ chức đảng trực thuộc, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo trong các đảng bộ khối cũ và tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao một số tổ chức đảng. Đến nay, Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, với gần 5.500 chi bộ và trên 6,5 vạn đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, mười năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là: Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, tăng cường và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời nắm tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng chi bộ và tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đổi mới cả về nội dung và hình thức sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể. Đảng bộ Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại... Đảng bộ Khối đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước. Đồng chí cũng tỏ lòng tri ân những công lao, đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ - những người đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình xây dựng Đảng bộ trong 10 năm qua. Tại Lễ Kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu khách mời đã được xem phim tư liệu “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 10 năm xây dựng và phát triển”, tự hào với thành tựu của Đảng bộ Khối đã đạt được trong 10 năm qua. Cũng tại Lễ Kỷ niệm, các đại biểu, khách mời và các cán bộ của Đảng bộ Khối đã được nghe những lời phát biểu đầy cảm xúc, ôn lại truyền thống của các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Hải Đường, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã bày tỏ niềm vui, niềm tự hào về những năm tháng công tác tại Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương. Đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối đại diện thế hệ trẻ các cơ quan Trung ương bày tỏ niềm tự hào được tiếp nối truyền thống của các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy Khối và mong muốn tuổi trẻ các cơ quan Trung ương quyết tâm phát huy truyền thống của Đảng bộ sẽ tiếp tục cống hiến sức lực và tuổi trẻ của mình để góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng bộ Khối; tích cực rèn luyện, trưởng thành, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Khối, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong Khối và các thế hệ cán bộ đoàn và tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Cũng tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” để ghi nhận, động viên, tôn vinh công lao đóng góp của các cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Hải Đường, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” cho các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích to lớn mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 10 năm xây dựng, phát triển đầy khó khăn, thử thách và chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Với đặc thù là đảng bộ bao gồm phần lớn đảng viên là cán bộ tham mưu cấp chiến lược ở các cơ quan Trung ương, đồng chí Chủ tịch Nước đề nghị, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả sáu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp với các loại hình tổ chức đảng,  bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Trong tổ chức thực hiện, cần xác định rõ từng nhiệm vụ và giải pháp, có kế hoạch, phân công cụ thể, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực và cấp ủy giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị. Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Vì vậy, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ khác trong toàn quốc. Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ và đội ngũ cấp ủy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt. Chủ tịch nước đề nghị, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa vi phạm và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Mỗi chi bộ cần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên như Điều lệ Đảng quy định; mỗi đảng bộ cần làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối cần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa nhắn nhủ tới các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ niềm vinh dự được đón đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự và chỉ đạo Lễ Kỷ niệm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã quan tâm, ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ Khối trong thời gian qua và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời tới và xin hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Chủ tịch Nước, toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Các đồng chí đại biểu  dự Lễ Kỷ niệm

Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website