Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Lễ phát động Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
T6, 08/03/2024 - 09:03
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, chiều ngày 07/3/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư các đoàn trường học trực thuộc Khối.

 

Khung cảnh Lễ phát động Cuộc thi

 

Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 được bắt đầu từ ngày 16/02/2024 đến hết ngày 30/5/2024 với hai thể loại chính Video và infographic, tập trung vào 02 vấn đề chính: (1). Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (2). Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

 

Các tác phẩm dự thi sẽ trải qua hai vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo, bình chọn trực tuyến. Ban Tổ chức lần lượt trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích cho mỗi thể loại dự thi và bằng khen cho 02 đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, đạt các giải thưởng của Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm đạt giải phù hợp để gửi thi cấp Đảng ủy Khối.

 

Infographic tuyên truyền về Cuộc thi

 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định; đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các cấp bộ đoàn trực thuộc; động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi

 

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch.

 

Trong năm 2023, Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần đầu tiên được tổ chức đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi ở 02 thể loại: Infographic và Video từ các cơ sở đoàn trong Khối. Nhiều cơ sở đoàn trực thuộc đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên gửi bài tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 26 tác phẩm đạt giải và gửi các tác phẩm dự thi tham gia Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối và cấp Trung ương, trong đó 08 tác phẩm đã đạt giải cấp Đảng ủy Khối, 06 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương.
CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website