Loading ...
Đoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên
T5, 18/10/2018 - 10:10
Nhằm tạo cơ chế phối hợp hiệu quả và nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của thanh niên, chiều 17/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022.

Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn; Thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp.

Tại Lễ ký kết, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã trình bày dự thảo chương trình phối hợp. Theo đó, chương trình sẽ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của hai Bên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn ký kết biên bản phối hợp

Về nội dung phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hai Bên cần kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng pháp luật, tích cực tham gia rà soát, góp ý, hoàn thiện dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên. Hai Bên tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về các dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên; phối hợp tổ chức hiệu quả các chương trình hành động nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của thanh niên nói chung, thanh niên ngành Tư pháp nói riêng trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, hai Bên còn phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi. Đồng thời triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên và phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông.

Nhấn mạnh tới kết quả tích cực, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả giữa hai đơn vị trong thời gian qua, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định sự phối hợp chặt chẽ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành đoàn, Tỉnh đoàn nâng cao hiệu quả phối hợp với Sở Tư pháp địa phương. Trong bối cảnh hiểu biết pháp luật của thanh niên còn hạn chế, tội phạm trong thanh niên ngày càng diễn biến phức tạp thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật cho thanh niên càng trở nên quan trọng và cần thiết, đặc biệt là các luật liên quan trực tiếp tới thanh niên. Từ đó, góp phần giúp thanh niên tiếp cận và hiểu biết pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng chí Bí thư thứ nhất mong lãnh đạo Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, việc ký kết Chương trình phối hợp góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ phối hợp đã có từ lâu từ hai đơn vị đồng thời tạo cơ sở vững chắc để hai Bên tiếp tục mở rộng các hoạt động phối hợp. Thông qua đó, cùng nhau góp sức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị chung của đất nước và nhiệm vụ riêng của mỗi đơn vị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tin tưởng rằng chương trình phối hợp sẽ đạt các mục tiêu đề ra, đề nghị các đơn vị liên quan của hai Bên khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình để việc phối hợp đạt kết quả tốt nhất.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Nguồn: moj.gov.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website