Loading ...
Đoàn khốitin mới
Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp khóa VI
T6, 16/06/2017 - 15:06

Thực hiện Chỉ thị số 152 - CT/ĐU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Kế hoạch số 05 KH/ĐTN ngày 23/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, sáng ngày 15/6/2017, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ đã tổ chức cuộc họp với các Ủy viên BCH Đoàn Bộ, các Tiểu ban phục vụ Đại hội và Bí thư các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Thay mặt Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ đã báo cáo về kết quả, tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội, các vấn đề cần xin ý kiến Ban Thường vụ để tập trung triển khai trong thời gian tới, dự kiến danh sách phân công các thành viên đảm nhận công việc phục vụ Đại hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội, trong đó tập trung vào một số nội dung như: (i) Công tác tổ chức, hậu cần, khánh tiết và các điều kiện bảo đảm khác để phục vụ tốt nhất cho Đại hội và đại biểu về dự Đại hội; (ii) Công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau Đại hội; (iii) Việc tổ chức tổng duyệt Chương trình tổng thể của Đại hội trước ngày Đại hội diễn ra; (iv) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp của từng tiểu ban phục vụ Đại hội.

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư thường trực Đoàn Bộ đã đề nghị Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức Đại hội tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí tham dự cuộc họp để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện bảng phân công trên tinh thần xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên phụ trách mảng việc, cũng như rà soát và kết nối chặt chẽ các khâu, các bộ phận phục vụ Đại hội. Ngoài ra, nội dung Văn kiện và các tham luận Đại hội cũng cần tiếp tục rà soát, cập nhật, chỉnh lý để bảo đảm chất lượng tốt nhất. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các Chi đoàn, Đoàn Cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc đến các đại biểu tham dự Đại hội việc chấp hành nghiêm kỷ luật, chương trình, quy chế Đại hội.

                                                                       Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website