Loading ...
Đoàn khốiTheo dấu chân Bác
Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và ý nghĩa thời đại
T4, 20/02/2019 - 10:02
Nhân dịp kỉ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Những thắng lợi to lớn mà Đảng ta giành được đã chứng minh sự sâu sắc, đúng đắn của những quan điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra.

Bài viết của Bác đã trở thành tác phẩm kinh điển để đề ra đường lối và là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ năm 1969, khi mà Đảng ta đang lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ miền Bắc XHCN và đấu tranh thống nhất nước nhà, giữa bao nhiêu công việc quan trọng, Bác đã đưa ra yêu cầu nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bởi nếu không xây dựng Đảng bằng hai mặt là phấn đấu rèn luyện theo đạo đức cách mạng và triệt tiêu chủ nghĩa cá nhân thì sự nghiệp cách mạng của Đảng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí là nguy cơ.

Bác đã chỉ ra rằng: Bên cạnh nhiều Đảng viên anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi đầu làm nên những thành tích rất vẻ vang còn có một số ít đảng viên đạo đức phẩm chất còn thấp kém. Đó là những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân, luôn nghĩ đến lợi ích của mình trước hết. Từ đó sinh ra tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi đi đến tha hóa, thiếu tính kỉ luật, khinh thường quần chúng, gây mất đoàn kết nội bộ… làm hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, lợi ích của cách mạng và của nhân dân. Do đó, phải loại trừ căn bệnh nguy hiểm này ra khỏi nội bộ Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, muốn nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì trước hết phải coi trọng công tác giáo dục về lí tưởng cách mạng, về phẩm chất cách mạng cho mỗi đảng viên. Đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên hết. Phải lấy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm lẽ sống. Đây phải là nền tảng cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bác cũng đặt ra các chế định cụ thể để yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc.

Đó là thực hành tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. Xin được in đậm những từ Bác dùng trong tác phẩm để thấy rõ những yêu cầu rất nguyên tắc mà Bác đặt ra.

Ngày nay, đọc lại tác phẩm của Bác, soi chiếu với những vấn đề mà Đảng ta đang đặt ra rất khẩn thiết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, càng thấy những điều Bác nêu ra không chỉ có giá trị cảnh báo nghiêm khắc tình hình lúc đó mà còn có giá trị cảnh báo cho tình hình hiện nay đối với chúng ta. Đó chính là ý nghĩa thời đại mà mỗi đảng viên cần phải thấm nhuần và luôn luôn có ý thức tuân theo.

Trong sự phát triển đi lên của kinh tế thị trường hiện nay, một nguy cơ tiềm ẩn thường trực là chủ nghĩa cá nhân luôn rình rập tấn công vào Đảng, nhất là đối với những đảng viên có chức có quyền. Sức công phá của nó càng lợi hại khi tính vụ lợi đã bị kích lên cao, khi mà giá trị thực dụng ăn sâu vào máu thịt. Những vụ án tiêu cực, tham nhũng, gây thiệt hại về kinh tế hàng ngàn tỉ đồng, gây tổn thất về cán bộ, có cả cán bộ cấp chiến lược xảy ra vừa qua, được Đảng ta kiên quyết thẳng tay đấu tranh đã nói lên điều đó. Cuộc đấu tranh này tuy bước đầu đã đem lại kết quả tốt, đem lại niềm tin đối với quần chúng, nhưng “tảng băng” tiêu cực tham nhũng vẫn còn lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà như ông cha ta đã đúc kết, đó là “giặc nội xâm” phải triệt tiêu vì nó liên quan đến sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Dẫu còn nhiều khó khăn phức tạp đặt ra, nhưng Đảng ta khẳng định tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh. Đảng đã thể hiện sự quyết tâm bằng việc yêu cầu toàn Đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04 –NQ/TƯ ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, nhận diện rõ những biểu hiện của căn bệnh suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và với 4 giải pháp Trung ương đã nêu là những định hướng để chúng ta thực hiện theo lời dạy của Bác, nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Gần đây Trung ương ban hành qui định về nêu gương đối với cán bộ đảng viên, nhất là ở cấp Trung ương, trong đó chỉ rõ trước hết là phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Đây là một việc rất khó khăn phức tạp nhưng vì sự vững mạnh của Đảng mà chúng ta quyết tâm làm, không có lực lượng nào ngăn cản được. Đó cũng chính là thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát đi trong các kì tiếp xúc cử tri gần đây.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của đạo đức cách mạng. Ở Người, lời nói luôn gắn với hành động. Cả một đời hoạt động cách mạng của Người là tấm gương sáng đầy tự hào và xúc động về phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không chút mảy may về chủ nghĩa cá nhân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dày công quan tâm lãnh đạo, xây dựng lực lượng CAND.

Ngay từ năm 1948, Người đã có 6 điều dạy về tư cách Người Công an cách mạng mà trong đó cốt lõi là đạo đức cách mạng. Bởi  nhiệm vụ chính trị cao nhất của CAND là “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” nên đạo đức cách mạng được đặt lên hàng đầu. CAND trưởng thành to lớn như ngày nay cũng chính nhờ có công ơn của Bác. Cùng với việc thấm nhuần quan điểm nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân mà Bác đã nêu ra, cán bộ chiến sĩ Công an chúng ta luôn học tập và làm theo 6 điều dạy của Bác, đồng thời thực hiện 5 lời thề danh dự và 10 điều kỉ luật trong CAND. Đó là những cẩm nang quí báu đã đồng hành và góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của CAND trong hơn 70 năm qua.

Ngày nay, mỗi cán bộ chiến sĩ CAND học tập và làm theo lời dạy của Bác về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng lực lượng Công an lớn mạnh toàn diện vừa là thể hiện tình cảm biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu vừa là trách nhiệm của mình trước yêu cầu nhiệm vụ hiên nay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần coi việc rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là việc làm hàng ngày, phải được thực hiện nghiêm túc.

Không một ai được chủ quan, phải luôn tự giác và nhất là phải nghiêm khắc với bản thân. Bởi chủ nghĩa cá nhân âm thầm đi vào từng người, gặm nhấm từng bước nên tự mình phải rất tỉnh táo, tự mình phải tích cực  phòng ngừa. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an vừa nêu cao lí tưởng đạo đức cách mạng, vừa nêu cao ý thức tổ chức kỉ luật, thực hiện nghiêm chế độ công tác, chế độ sinh hoạt ở chi bộ Đảng, trong đơn vị và trong các mối quan hệ để mỗi chúng ta là một tấm gương sáng về “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

http://cand.com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/tac-pham-nang-cao-dao-duc-cach-mang-quet-sach-chu-nghia-ca-nhan-va-y-nghia-thoi-dai-525918/
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website